Icaria Iniciatives Socials receive support from:

Authorities logo's

Promou: la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament de: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal.


Promotes: la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Families, with the financing of: Ministeri d'Ocupacio i Seguretat Social - Servei Public d'Ocupacio Estatal.