Icaria Iniciatives Socials recibe el apoyo de:

Logos Administraciones

Promou: la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament de: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal.


Promueve: la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Families, con el financiamiento de: Ministeri d'Ocupacio i Seguretat Social - Servei Public d'Ocupacio Estatal.