Contribuimos a la sociedad del bienestar social

Icaria Iniciatives Socials recibe el apoyo de:

Logos Administracions


Logos Administracions
Logos Colaboradors

Promueve: la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Families, con el financiamiento de: Ministeri d'Ocupacio i Seguretat Social - Servei Public d'Ocupacio Estatal.