We contribute to the welfare society

Icaria Iniciatives Socials receives support from:

Logos Administracions


Logos Administracions
Logos Colaboradors

Promotes: la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Families, with the financing of: Ministeri d'Ocupacio i Seguretat Social - Servei Public d'Ocupacio Estatal.