top of page
PDF_peq.jpg

Escola d'Educació Especial Taiga

taiga_ca.jpg

Taiga  es una escola d'educació especial situada a una torre enjardinada del districte de Sarrià, per a nens, nenes i joves de 3 a 21 anys, que necessiten un suport elevat per fer els seus aprenentatges.

Taiga comparteix amb les escoles més importants uns objectius: reunir les condicions necessàries perquè tots els alumnes progressin, permetent l'accés a una vida adulta amb el màxim nivell d'autonomia que possibiliti les capacitats i les aptituds de cadascú.

Taiga es distingeix d'altres escoles perquè s'adreça a alumnes que tenen limitacions importants en el desenvolupament normal i que estan caracteritzats per un funcionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana, que es presenta juntament amb limitacions associades a àrees adaptatives de la vida diària.
Taiga compleix tots els requisits d'espais físics recollits al Decret 299/1997.

Els eduquem des dels 3 fins als 21 anys i som conscients que tenim una gran responsabilitat sobre el futur dels nostres alumnes.

Volem descobrir els vostres gustos i ajudar-los a construir el vostre projecte de vida.

Treballem perquè adquirisquen hàbits personals i de treball, els coneixements i les habilitats necessàries per a una vida plena segons les seues capacitats.

TAIGA TÉ APROVADES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LES MODIFICACIONS CURRICULARS D'INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

qr_code-TAIGA-cast-PEQ.jpg

Avda. Vallvidrera, 7 08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 08 | Fax. 93 204 15 83

escolataiga@escolataiga.com

bottom of page